Historien om Simrad

Historien om Simrad starter i 1947. Da startet Willy Simonsen opp et selskap for å produsere radiotelefoner for fiskeflåten. Med finansiell støtte fra Johan Mustad ble "Simonsen Radio A/S" etablert i Oslo 31 desember 1946.

Willy Simonsen var en av en håndfull norske ingeniører og vitenskapsmenn som under andre verdenskrig hadde jobbet med ny våpenteknologi i England. Radiokommunikasjon, radar og sonar var alle viktige forskningsoppgaver under krigen.

Da freden kom tok ingeniørene og forskerne med seg all sin kunnskap hjem til Norge. Willy Simonsen hadde hovedsaklig jobbet med utvikling av radio- og sambandsutstyr, og ønsket å starte et selskap hvor den nye teknologien kunne tilbys den raskt voksende norske fiskeflåten.

Wheelhouse sounder

Et av Simrads første ekkolodd
for kommersiellt fiske

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ble også etablert i 1946. Denne organisasjonens viktigste oppgave var å modernisere det norske forsvaret ved å ta i bruk ny teknologi, og flere av ingeniørene og forskerne med verdifull krigserfaring fra England ble rekruttert.

Blant de første prosjektene som FFI gjennomførte var utviklingen av ekkolodd og sonar. En av forutsetningene i prosjektet var at et norsk selskap skulle overta teknologien, utvikle den videre, og tilby den til det sivile markedet. Simonsen Radio A/S ble valgt til å gjør dette, og det første ekkoloddet for kommersiellt fiske ble solgt i 1950.

SIMRAD: Old advertisement

En annonse for et av de første ekkoloddene.

SIMRAD: Old advertisement

Simrad laget radiotelefoner i mange år.


Copyright Kongsberg Maritime AS 2007

Home