Produktopplæring

Såfremt vi ikke har et planlagt kurs som passer deg kan du kontakte oss for å spesifisere ditt eget kurs.

Kontakt oss gjerne for et kurstilbud. Vi kan arrangere opplæring på vårt eget kurssenter i Horten, eller ombord på ditt eget fartøy.

Kontakt oss!Copyright ©2012 Kongsberg Maritime AS

Home