Ansvar og rettslig grunnlag

Generelle vilkår for disse websidene

Copyright

Designet og innholdet på disse websidene er beskyttet av Kongsberg Maritimes opphavsrett. Det er ikke tillatt å kopiere ut, reprodusere eller på annen måte gjenbruke innhold (tekst, bilder, illustrasjoner, lyd og video) uten skriftlig tillatelse fra Simrads webredaktør.

Juridiske merknader

Simrad tar intet ansvar for direkte eller indirekte skade, tap eller forringelse av noe slag som en følge av informasjon på disse websidene, eller informasjon som er gjort tilgjengelig ved hjelp av linker på disse websidene.

Simrad er ikke ansvarlig for innholdet på tredje parts websider, selv om disse er gjort tilgjengelig ved hjelp av linker på våre sider.

Simrad kan ikke garantere at alt innholdet på disse websidene er nøyaktig eller korrekt til enhver tid, og gjør oppmerksom på at noe informasjon kan være utdatert.

Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på disse websidene til en hver tid, og uten forutgående varsel. Innhold (tekst, bilder, illustrasjoner, lyd og video) og ideer fra disse websidene tillates ikke kopiert ut, reprodusert eller på annen måte gjenbrukt til kommersielt bruk.

Simrad eier alle rettigheter til materiell, varemerker og forretningsideer som disse websidene er basert på, og som sidene inneholder.

Bilder av personer og produkter kan ikke brukes andre steder uten spesifikk avtale med Simrads webredaktør.

Personvern

Simrad setter stor pris på den interesse du viser ved å besøke våre websider. Vi anstrenger oss for at du skal ha størst mulig kontroll over din personlige informasjon, og det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker oss.

Den kan tenkes at du ønsker å formidle informasjon om deg selv. Den informasjon du måtte gi fra deg, inkludert din e-post adresse vil kun bli brukt som følger.

  • Hvs du kontakter oss med et spørsmål vil ditt navn og din e-post adresse kun brukes for å gi deg et svar. Vi tar ikke vare på den informasjonen.
  • Din e-post adresse vil ikke bli solgt eller misbrukt på noen måte.
  • Hvis du gir oss personlig informasjon i forbindelse med en jobbsøknad vil den informasjonen bli arkivert. Dette er nødvendig for at vi skal kunne svare på dine henvendelser.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback