Simrad Dealer Club

Simrad Dealer Club er etablert for vårt verdensomspennende nett av distributører og forhandlere.

Simrad Dealer Club

Fra denne databasen kan våre forhandlere og distributører hente ned dokumentasjon, programvare og annen informasjon. Denne kan de bruke for å hjelpe sine lokale forhandlere om eventuelt sluttbrukere. Legg dog merke til at mesteparten av dokumentasjonen for våre produkter allerede ligger på disse websidene.

Hvordan bli medlem

For å bli medlem av Simrad Dealer Club må du sende oss en søknad. Bruk gjerne en e-post hvis du har riktig adresse, ellers kan du bruke kontaktskjemaet vårt. Søknaden må inneholde minimum følgende informasjon:

  • Ditt fulle navn
  • Din e-post adresse (glemmer du denne får du ikke svar!)
  • Navnet til firmaet du jobber for
  • Firmaets adresse og øvrig kontaktinformasjon

Vi forbeholder oss retten til å be om ytterligere informasjon ved behov, og til å avslå medlemsskap.

Simrad Dealer Club

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback