Våre forpliktelser

We strive to be WORLD CLASS - through people, technology and dedication.

Vi tilstreber å lage produkter i verdensklasse. Visjonen vår uttrykkes på engelsk. Direkte oversatt betyr denne at vi skal holde verdensklasse ved hjelp av medarbeidere, teknologi og dedikasjon.

Vår visjon minner oss om hvor vi er på vei. Det er vår horisont. Det er målet vi alltid tar sikte på i vårt arbeid. Mens vi er på vår reise, er våre verdier våre styrende prinsipper, de er de vi alltid vil bære med oss. De gjør oss hva vi er. De lar oss få vite hvordan vi bør oppføre oss, som individer og som selskap. Kun ved å følge våre verdier vil vi kunne oppnå de mål vi har satt oss i vår visjon, og dermed skape verdier for våre aksjonærer.

Denne linken åpner en engelsk side i et nytt vindu.

Våre verdier

Våre verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer og arbeider. De preger vårt samarbeid innenfor og utenfor selskapet.

Felles verdier er avgjørende for å bygge en sterk bedriftskultur og et godt omdømme. Verdiene hjelper oss til hente ut energien i vår egen organisasjon, og støtter vår visjon: WORLD CLASS - through people, technology and dedication.

Determined

Vi er kjent for vårt pågangsmot og utholdenhet. Vi streber alltid etter å møte kundenes forventninger. Vi setter ambisiøse mål for oss selv, og vi jobber mot dem med et klart og konstant fokus.

Det vi begynner, det avslutter vi. Vi gir oss ikke!

Innovasjon

Det å alltid gjøre jobben bedre er en viktig del av hvem vi er. Vi driver kontinuerlig innovasjon, og gjennomfører forbedringer i alle deler av vår virksomhet - fra våre produkter, gjennom våre prosesser, til våre kunders erfaringer.

Vi vil alltid forbedre oss, og komme med nye ideer og nye løsninger.

Samarbeid

Samarbeid er grunnleggende for vår virksomhet. Vi utveksler ideer både med våre leverandører, partnere og kunder. Vi arbeider som et team, vi deler kunnskap og verdier. Teamets suksess er vårt optimale mål, det er til fordel både for våre kunder og for vår egen konkurransekraft.

Vi samarbeider som individer og som organisasjon.

Pålitelighet

Våre kunder og partnere kan stole på at KONGSBERG alltid leverer. Det å samarbeide med KONGSBERG betyr å samarbeide med pålitelige personer, et pålitelig selskap og pålitelige produkter. KONGSBERG er en ansvarlig organisasjon preget av integritet og omtanke for helse, miljø og sikkerhet.

Vi er pålitelige folk. Vi er ansvarlige borgere.


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback