Produktopplæring

Kursprogram

Normalt vil et produktkurs hos oss inneholde følgende tema:

  • Akustisk teori: lyd i vann
  • Svingerteori
  • Sonar, ekkolodd og/eller fangstkontroll systemteori og prinsipper
  • Prosedyrer, funksjonalitet
  • Innstillinger
  • Praktiske øvelser
  • Vedlikehold

Simrad SX90


Produktopplæring

Planlagte kurs

Merk at denne siden ligger på vår engelske webside.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback