Produktstøtte

 

Vitenskapelige referanser og applikasjoner

Last ned dokumenter som gir eksempler på hvordan våre vitenskapelige produkter brukes, og på hvilke fartøy

Referansefartøy

Applikasjonsbeskrivelser


Simrad

Last gjerne ned relevante brukermanualer og salgsdokumenter for våre fiskeleting og fiskeri forskning produkter. Hvis intet annet er spesifisert er alle dokumentene publisert på PDF og/eller CHM format.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback