Kvalitetssikring

Fornøyde kunder er den beste måte å måle kvaliteten på våre produkter

Vi tilstreber produkter med høy kvalitet som er enkle å bruke, og som har global støtte.

Simrad er en del av Kongsberg Maritime AS.

Kongsberg Maritime er et norsk aksjeselskap. Det er heleid av Kongsberg Gruppen ASA. Kongsberg Maritime er organisert i divisjoner og underdivisjoner. Stabsfunksjonene ligger innen finans og forretningsstøtte. Selskapet har hovedkontor på Kongsberg med kontorer også i Horten og Trondheim. Kongsberg Maritime har en rekke underliggende selskaper rundt omkring i verden.

Mer informasjon

For mer utfyllende informasjon om kvalitetsstyringssystemet i Kongsberg Maritime, se den aktuelle siden på nettstedet deres.

Denne linken åpner en engelsk side i et nytt vindu.

Sertifikater


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback