Produktopplæring

Såfremt vi ikke har et planlagt kurs som passer deg kan du kontakte oss for å spesifisere ditt eget kurs.

Kontakt oss gjerne for et kurstilbud. Vi kan arrangere opplæring på vårt eget kurssenter i Horten, eller ombord på ditt eget fartøy.

Kontakt oss!Produktopplæring

Planlagte kurs

Merk at denne siden ligger på vår engelske webside.

Kontakt oss!

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback