Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Catch Monitoring Sensors

Simrad PI

Fabrikkinnstillinger

Ved levering er alle sensorer satt opp med standard verdier for kommunikasjonskanal og oppdateringshastighet.

Se denne tabellen for en oversikt over disse innstillingene.


SensorKommunikasjonskanalOppdatering
AB
PI Bunnkontakt 6 - Normal
PI Fangst 4 - Normal
PI Dybde 300 m: 16 - Rask
600 m: 12
1000 m: 10
PI Høyde 14 - Rask
PI Rift 4 - Normal
PI Notsonde Dybde 300 m: 5 Høyde: 14 Rask
Dybde 600 m: 9
Dybde 1000 m: 1
PI Avstand 2 - Rask
PI Temperatur 8 - Fast
PI Dobbel avstand 2 7 Rask
 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback