Produktgruppe

Produkter

 

Simrad FS70

FS System

Praktisk bruk

Med Simrad FS70 systemet følger den solide FS70 Trålenheten, som plasseres bak overtelna. Trålenheten inneholder sonarhodet, et 200 kHz ekkolodd, og alle de kommunikasjonskretsene som er nødvendige for å hente inn informasjon fra de trådløse sensorene.

Du kan gjerne plassere enda flere sensorer på trålen slik at de totalt dekker dine behov. Sensorene kan da enten sende sin informasjon til FS70 Trålenheten, eller til et PI system ombord i fartøyet.

Eksempel på bruk

Simrad FS70 application

(A) = Trålenhet

(B) = Området som dekkes av trålsonaren

(C) = Området som dekkes av ekkoloddet

(D) = Maksimalt fire PI Fangst sensorer kan koples til

(E) = PI Temperatursensor

(F) = PI Bunnkontakt sensor

(G) = PI Avstand sensor


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback