Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Pelagisk- og semipelagisk trål

Samtlige av Simrads sensorer for fangstkontroll kan med fordel benyttes på en pelagisk eller semipelagisk trål.


Simrad PI

(A) Babord tråldør

Følgende sensorer kan plasseres på babord tråldør:


(B) Styrbord tråldør

Følgende sensorer kan plasseres på styrbord tråldør:


(C) Overtelna

Følgende sensorer kan plasseres på overtelna:


(D) Trålposen

Følgende sensorer kan plasseres på trålposen:


(E) Bunntelna

Følgende sensorer kan plasseres på bunntelna:

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback