Produktgruppe

Produkter

Relaterte produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Systemtegning med to datamaskiner

Alle leveranser av SX90 før januar 2010 var med to datamaskiner.

Systemenhetene blir typisk installert på broa og i sonarrommet. Kommunikasjonen mellom enhetene på broa og under dekk skjer ved hjelp av en enkel Ethernet kabel.

Simrad SX90

Simrad SX90 med to datamaskiner består av følgende enheter:

  1. Prosessorenhet (Processor Unit)
  2. Stråleformerenhet (Beamformer Unit)
  3. Fargeskjerm (Display Unit)
  4. Operatørpanel (Operating Panel)
  5. Tilkoplingsenhet (Interface Unit)
  6. Sender- og mottakerenhet (Transceiver Unit)
  7. Motorkontrollenhet (Motor Control Unit)
  8. Bunnutstyr (Hull Unit)
  9. Svinger (Transducer)

I en typisk installasjon er det bare skjermen og operatørpanelet som er synlige. Datamaskiner og tilkoplingsenhet monteres inni dertil egnede konsoller eller skap.

Tilbake til systemtegning

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback