Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Brukervalgt strålebredde

Simrad er ofte først ute med nye og nyttige sonarfunksjoner. Nå kan vi tilby brukervalgt strålebredde.

Denne funksjonen gir deg bedre rekkevidde og bedre oppløsning i den horisontale presentasjonen.

Når du leter etter fisk på store avstander vil du sette strålebredden til "Smal" for å øke rekkevidden. Når fisken kommer nærmere vil du korte ned på avstandsområdet, og da kan du automatisk la sonaren velge "Normal" eller "Bred" strålebredde. Eventuelt kan du velge innstilling selv.

Simrad

  1. Bred stråle
  2. Normal stråle
  3. Smal stråle
 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback