Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Høydemålinger

Målingen av "høyde" er avstanden fra sensoren og ned til havbunnen. Denne avstanden måles med et lite ekkolodd som er bygget inn i sensoren.

PI Høyde

PI Høyde sensoren er en generell sensor somved hjelp av et innebygd ekkolodd måler avstanden ned til havbunnen. Plasser denne sensoren på redskapen der du ønsker å måle høyden, for eksempel på overtelna på en trål. PI Høyde sensoren er i all hovedsak utviklet for pelagisk- og bunntrål, men er også nyttig på en snurrevad. På snurpenot er det enklere å bruke PI Notsonde.


PI Notsonde

PI Notsonde er en "dobbel" sensor. Den foretar to målinger, både redskapens dybde og avstand ned til havbunnen. Denne sensoren er utviklet for å gi maksimal utnyttelse både på trål og not.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback