Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Installasjon på trål

PI Avstand/Dybde og PI Remote (eller PI Remote/Dybde) må monteres i dedikerte adaptere på hver tråldør. Disse adapterne må installeres på forhånd. Detaljert informasjon om hvordan dette gjøres følger med adapterne. PI Avstand/Dybde sensoren skal monteres på babord tråldør, mens PI Remote skal monteres på styrbord tråldør.

Det er svært viktig at installasjonsadapterne til de to sensorene blir korrekt montert, og at beskyttelsesburene blir fabrikert riktig. Det er av avgjørende betydning at de to sensorene "ser" hverandre slik at den akustiske linken mellom dørene virker. Hvis adaptere og/eller sensorer blir plassert skjevt i forhold til hverandre vil dette påvirke systemets operative egenskaper. Vi anbefaler på det sterkeste at installasjonen av adapterne blir planlagt og utført med stor grad av nøyaktighet.


Simrad PI Spread/Depth

(A) PI Avstand/Dybde sensoren er montert på babord tråldør.

(B) PI Remote (eller PI Remote//Dybde) sensoren er montert på styrboard tråldør.

(C) Kommunikasjonslink mellom PI Avstand/Dybde sensoren og PI hydrofonen under fartøyet, brukes for å sende opp avstands- og dybdedata .

(D) Kommunikasjonslink mellom PI Remote/Dybde sensoren (hvis denne er i bruk) og PI hydrofonen under fartøyet, brukes for å sende opp dybdedata.

(E) En tverrgående kommunikasjonslink mellom de to sensorene brukes for å måle avstanden.

(F) Dørens vinkel. Adapterne må monteres tilpasset denne vinkelen slik at de to sensorene "ser" hverandre.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback