Produktgruppe

Produkter

Relaterte produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

 

Om Simrads sonarer for fiskeleting

I mer enn 50 år har Simrad produsert avanserte og pålitelige sonarer for effektivt fiske

I løpet av de siste femti årene har moderne fiskerier utviklet seg til å bli mer og mer teknologibasert. Ved ligge i ledelsen av denne teknologiske utviklingen er man med på å forme næringens utvikling. Ved hjelp av ideer, utvikling og produkter har Simrad alltid vært i tet. For femti år siden var vel fisken ganske trygg. I dag - ved hjelp av teknologi fra Simrad - fanges fisk langt mer effektivt enn før, noe som igjen øker inntjeningen og gjør yrket mindre hardt. Simrads avanserte instrumenter har endret fiskerinæringen, og ved hjelp av kontinuerlig utvikling av sonarer, ekkolodd og fangstkontrollsystemer fortsetter Simrad sin ferd fremover.

I begynnelsen...

Sonar, eller Sound Navigation and Ranging, startet som militært utstyr under andre verdenskrig. Egentlig ble det kalt ASDIC, hvilket var en forkortelse for Anti-Submarine Detection Investigation Committee. Utstyret var opprinnelig laget for å finne undervannsbåter slik at disse kunne bli senket. Det var ikke før i 1953, etter en avtale med Havforskningsinstituttet i Bergen, at sonar kunne brukes til noe som helst annet enn militære formål. Simrads teknikere var da blitt gitt oppgaven med å kommersialisere den militære teknologien, og de var klare til å revolusjonere fiskenæringen. Hadde ikke Simrad klart å gjør jobben den gangen, hadde sannsynligvis fisket foregått uten sonar i dag.

"Ramoen"

Fiskebåten ”Ramoen” var det første kommersielle fartøyet som ble utstyrt med sonar. Simrads teknikere trengte et testfartøy, og denne norske tråleren var perfekt. Aktiv sonar - som både sender og mottar lyd i vann - var helt ny teknologi på denne tiden. Sammenliknet med dagens utstyr var sonaren på Ramoen svær, dyr og ikke akkurat enkel å bruke.


Ramoen: First commercial fishing vessel with sonar


Innstallasjonen på "Ramoen" ble imidlertidig en kjempesuksess. Uten denne hadde nemlig ikke Simrads teknikere kommet på ideen med Basdic håndoperert sonar. I 1955 ble dette den første masseproduserte sonar montert i lettbåt. Basdic sonaren solgte over 5000 enheter og er fremdeles i bruk av noen av de første tilhengerne - et verdig bevis på den kvaliteten som fremdeles preger Simrad produkter.

Sonar for alle

Det var ikke før i 1959 at Simrad lanserte en sonar med full kommersiell tyngde. "Silde-ASDICen" ble så populær at den faktisk fikk skylden for at silda nesten forsvant fra Nordsjøen i en kort periode.

Suksessen med Silde-ASDICen gjorde at pris ble en viktig faktor når Simrad fortsatte utviklingen av nye sonarsystemer. Hensynet til kostander har etter dette alltid blitt balansert med et høyt fokus på innovasjon og teknologisk utvikling. Det er derfor Simrads sonarer fremdeles er blant de mest foretrukne selv etter femti år.

Simrad SB sonar fra 1964

Simrad SB sonar fra 1964

I 1968 introduserte Simrad SU sonaren. Denne ble levert med en svinger som ble senket ned i vannet ved hjelp av et hydraulisk system. SUksessen med SU hindret ikke Simrad i å utvikle end mere kosteffektive løsninger, og i 1975 ble ST sonaren lansert. Den sonaren brukte en oppbblåsbar kuppel som et alternativ til hydraulikken. Kuppelen dannet en aerodynamisk beskyttelse av svingeren under skroget. Dette var nok et eksempel hvor hvordan Simrad tenkte framover og hørte på kundene.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback