Simrad PI Geometri

Simrad PI

Prinsippene for installasjon

PI Geometri sensoren må monteres nøyaktig på midten av overtelna eller på midten av undertelna. Begge steder må sensoren monteres slik at kommunikasjonssvingerene peker forover. De to "Mini-R" responderne installeres normalt på tråldørene. Fra tråldørene vil de kommunisere med PI Geometri sensoren.

Simrad

(A) PI Geometri sensoren er montert nøyaktig på midten av overtelna på toppen av fangståpningen, eller på midten av bunntelna på bunnen av åpningen.

(B) De to Mini-R responderne blir normalt installert i sine dedikerte adaptere på tråldørene. Responderne kan også monteres på trålvingene.

(C) Kommunikasjonslink mellom PI Geometri sensoren og de to Mini-R responderne.

(D) Kommunikasjonslink mellom PI Geometri sensoren og PI hydrofonen under fartøyets skrog.

Ved å måle avstandene mellom PI Geometri sensoren og hver av de to "Mini-R" responderne vil sensorsystemet kunne sammenlikne dem. De to avstandene “x” og “y” må ha samme lengde. Hvis lengden på “x” eller “y” endres vil redskapen komme i ubalanse. Informasjonen fra PI Geometri sensoren til PI systemet på broa vil umiddelbart varsle om dette slik at nødvendige korrigeringer kan finne sted.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback