Simrad ES70 Profesjonelt ekkolodd for fiskeleting

Skjermpresentasjon

Ekkoloddets skjermpresentasjon fyller normalt hele skjermen.

Ett eller flere ekkogram tar opp mesteparten av plassen. Som standard vises to ekkogrammer for hver operative frekvens (svinger). Når to eller flere frekvenser er i bruk kan ekkogrammene presenteres horisontalt eller vertikalt ved hjelp av tabulatorene på oppgavelinjen (“task bar” på bunnen av skjermen).

Du kan manuelt endre størrelsen på ekkogrammenes presentasjoner ved å flytte grenselinjene mellom hvert rektangel. Klikk på linjen, hold museknappen nede, og flytt grenselinjen dit du vil ha den.

Simrad ES70

  1. Tittellinje
  2. Ekkogrammer
  3. Meny
  4. Oppgavelinje
  5. Avspillingslinje (brukes under avspilling av lagrede ekkogrammer)

Les mer

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback