Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Bruk på trål

PI Avstand/Dybde sensoren er utviklet for både bunn- og pelagisk trål. Den kan brukes på både doble og enkle trålkonfigurasjoner, men må jobbe i par med en PI Remote eller PI Remote/Dybde.


Simrad PI Spread/Depth

(A) PI Avstand/Dybde sensoren er montert i en holder på babord tråldør.

(B) PI Remote sensoren er montert i en holder på styrbord tråldør.

(C) PI Avstand/Dybde sensoren sender dybde og døravstand tilbake til PI systemet ombord.

(E) Ved hjelp av en tverrgående kommunikasjonslink kommuniserer de to sensorene, og måler avstanden. Informasjonen om avstanden sendes opp til PI systemet på broa.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback