Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Hvor mange sensorer kan jeg bruke?

Antall sensorer du kan bruke er avhengig av hva slags PI operatørenhet du har installert.

  • Simrad PI44 og Simrad PI54 enhetene kan hver utføre seks målinger samtidig. Du kan således bruke seks sensorer samtidig på hver av disse operatørenhetene.
  • Simrad PI32 lar deg utføre tre målinger samtidig. Du kan således bruke tre sensorer samtidig på denne enheten.

Vær oppmerksom på at hvis du bruker "doble" sensorer vil disse legge beslag på to målinger på din PI operatørenhet.

Hvis du trenger å øke antall målinger (og sensorer) kan du kjøpe en ekstra operatørenhet. Du kan da doble antall målinger. Begge operatørenhetene koples mot den samme hydrofonen ved hjelp av en enkel koplingsboks.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback