Simrad PI Avstand/Dybde

Simrad PI

Numerisk presentasjon

Informasjonen fra PI Avstand/Dybde sensoren vises på PI operatørenheten i to numeriske presentasjoner; en for avstand og en for dybde.PI Spread/Depth

(A) Sensor identifikasjon

(B) Måleenhet

(C) Avstand mellom tråldørene

(D) Avstandsendring pr. minutt

(E) Piler som peker “ut” betyr at avstanden øker. Piler som peker “inn” betyr at avstanden minker

(F) Visuell alarm

(G) Indikator, lyser hver gang sensoren sender informasjon.

(H) Symbol som indikerer interferens

(I) Dybde

(J) Dybdeendring pr. minutt

(K) Pil “ned” betyr at dybden øker, pil “opp” betyr at dybden minker

(L) Identifisering av sensorpare

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback