Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Presentasjon av "Dobbel" modus

Når du aktiverer en av de "doble" modusene får du faktisk "to sonarer i en".

Hver sonarpresentasjon kan da innstilles med individuelle frekvenser, tiltvinkler, avstandsområder, forsterkning og filtre.

Presentasjonen kan du organisere horisantalt eller vertikalt etter hva du synes er best. I dette eksempelet er også menyen gjemt unna.

Simrad

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback