Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Rengjøring av sonarens svinger

Sonarens svinger trenger ikke mye vedlikehold. Det du imidlertidig må gjøre, er å sjekke den for groing og skader hver gang fartøyet dokksettes.

Prosedyre

 1. Sjekk av avstanden mellom skroget og bunnen av dokka er stor nok til at svingeren kan senkes.
 2. Senk svingeren.
 3. Foreta en nøye inspeksjon av svingeren.
  • For å vaske svingeren, bruk vanlig syntestisk såpe og vann.
  • For å fjerne groing, bruk et fint sandpapir eller smergelpapir.
  • Du må ikke bruker sterk såpe eller oppløsningsmidler.
  • Du må ikke skrape bort groing med skrutrekker, metallskrape eller noe annet slags verktøy av metall eller hard plastikk.
  • Du må ikke bruke høytrykksspyler for å fjerne groing og rengjøre svingeren.
 4. Med en gang inspeksjon og eventuell rengjøring er avsluttet må du heise svingeren opp igjen.

I håndboken som følger med sonaren finner du en mer detaljert prosedyre.


Viktig informasjon

Du må ikke male svingeren med vanlig bunnstoff for skipsskrog. Du må bare bruke de bunnstoffene som er spesifisert og godkjent av Simrad.

Du må ikke bruke verktøy av metall eller hard plastikk på svingeren.

Du må ikke bruke høytrykksspyler for å fjerne groing, eller rengjøre svingeren.


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback