Simrad PI Remote/Dybde

Simrad PI

Installasjon på bunn- og pelagisk trål

PI Remote/Dybde og PI Dybde (eller PI Avstand/Dybde) må installeres i dedikerte adaptere på hver tråldør. Disse adapterne må sveises på plass på forhånd. Detaljert informasjon om hvordan dette gjøres følger med adapterne. PI Remote/Dybde sensoren skal monteres på styrbord tråldør mens PI Avstand (eller PI Avstand/Dybde) sensoren skal monteres på babord tråldør.

Det er svært viktig at installasjonsadapterne til de to sensorene blir korrekt montert, og at beskyttelsesburene blir fabrikert riktig. Det er av avgjørende betydning at de to sensorene "ser" hverandre slik at den akustiske linken mellom dørene virker. Hvis adaptere og/eller sensorer blir plassert skjevt i forhold til hverandre vil dette påvirke systemets operative egenskaper. Vi anbefaler på det sterkeste at installasjonen av adapterne blir planlagt og utført med stor grad av nøyaktighet.


PI Remote/Depth installation

(A) PI Avstand (eller PI Avstand/Dybde) sensoren monteres på babord tråldør.

(B) PI Remote/Dybde sensoren monteres på styrbord tråldør.

(C) Kommunikasjonslink mellom PI Avstand (eller PI Avstand/Dybde) og PI hydrofonen, sender opp informasjon om avstanden mellom tråldørene.

(D) Kommunikasjonslink mellom PI Remote/Dybde og PI hydrofonen, sender opp informasjon om tråldørens dybde.

(E) Den tverrgående kommunikasjonslinken mellom de to sensorene brukes for å måle avstanden mellom den.

(F) Tråldørens hellningsvinkel. Adapterne må monteres tilpasset denne vinkelen slik at de to sensorene "ser" hverandre.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback