Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Dybdemålinger

Ved dybdemålinger vil sensoren gi deg nøyaktig informasjon om den aktuelle dybden sensoren befinner seg på. Om du for eksempel har plassert sensoren bak overtelna vil du kunne lese av hvor dypt denne befinner seg. Simrads PI-systemer vil også kunne gi deg informasjon om hvorvidt dybden øker eller minker, og følge dybdehistorikken. Denne informasjonen lar deg gjøre eventuelle justeringer i tide.

Bunntrål

På en bunntrål er denne sensoren viktig når du skal kaste trålen, og for å holde riktig dybde.

Pelagisk trål

På en pelagisk trål er det viktig å posisjonere trålåpningen på samme dybde som fisken. Ved å bruke en dybdesensor kan du overvåke den nøyaktige dybden relativt til havoverflaten, og justere trålen hvis det blir nødvendig.

Snurpenot:

På en snurpenot kan du bruke Simrads dybdesensor for å overvåke dybden på redskapen, og du kan følge med hvor raskt den synker. Da vil du vite når du skal trekke inn redskapen, og hvor fort du skal gå.

Snurrevad:

Montert på en snurrevad vil Simrads dybdesensor overvåke synkehastigheten. Den vil således fortelle deg når du skal trekke inn redskapen når nota har stoppet å synke.

SIMRAD

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback