Vitenskapelige referanser

"G.O.Sars"

"G.O.Sars" er et norsk havforskningsfartøy. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og sonarer fra Simrad.

"G.O.Sars" er det nyeste forskningsfartøyet anskaffet, eiet og operert av Havforskningsinstituttet i Bergen (Institute of Marine Research (IMR)) og universitetet i Bergen (UIB).

I følge Havforskningsinstituttet representerer "G.O.Sars" en ny generasjon havforskningsfartøyer. Ved hjelp av vibrasjon- og støydempede dieselgeneratorer og elektriske drevne propeller er "G.O.Sars" ekstremt stillegående. Den gir fra seg 99% mindre støy under vann en konvensjonelle forskningsfartøyer. I tillegg er "G.O.Sars" et av verdens mest avanserte havforskningsfartøyer.

G.O.Sars - Photo by IMR - Used with permission

Foto fra Havforskningsinstituttet. Gjengitt med tillatelse.

Simradsystemer ombord på "G.O.Sars"

"G.O.Sars" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

 • Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd med operative frekvenser fra 18 til 400 kHz (seks systemer)
 • Simrad SP70 sonarsystem med "scientific output"
 • Simrad ITI trådløst fangstkontrollsystem for trål
 • Simrad MS70 multistråle vitenskapelig sonar

Andre Kongsberg Maritime systemer på "G.O.Sars"

I tillegg til de vitenskapelige systemene fra Simrad er "G.O.Sars" også utstyrt med følgende Kongsberg Maritime systemer:

 • Topas PS18 Parametrisk "sub bottom profiler"
 • EM 300 30khz Multistråle hydrografisk ekkolodd
 • EM 1002 95 khz Multistråle hydrografisk ekkolodd
 • HiPAP Hydroakustisk posisjoneringssystem
 • SDP Dynamisk posisjonering
 • SM2000 Multistråle ekkolodd
 • EN 250 Navigasjon ekkolodd

"Årets fartøy"

I Juni 2003 ble "G.O.Sars" kåret til "Årest skip" av daværende handelsminister Ansgar Danielsen. Prisen blir årlig tildelt fartøy som utmerker seg, og bruk av ny og avansert teknologi blir betraktet som svært viktig.

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback