Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Simrad

Brukerinnstillinger

En sonar sentralt plassert på broa vil ofte ha mange brukere. Hver bruker har da ofte sine favorittinnstillinger.

På denne sonaren kan du lagre disse innstillingene, og deretter hente dem fram igjen når du er ansvarlig for operering. Dette sparer verdifull tid fordi personlige valg som farger, parametre og innstillinger kun er noen "klikk" av gårde.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback