Simrad PI Notsonde

Simrad PI

Montering på trål

Plasser sensoren på det stedet på bruket hvor du ønsker å måle høyden over bunnen. Dette er ofte bak overtelna midt på trålen.

Du må forsikre deg om at du monterer sensoren med undersiden (D) med ekkoloddsvingeren (E) pekende mot bunnen! Navnet SIMRAD på sensoren (C) skal alltid peke opp mot vannoverflaten, mens den runde enden skal peke mot fartøyet.

Simrad PI SeineSounder

(A) Tau og karabinkroker

(B) Gummistrikker og karabinkroker

(C) SIMRAD navnet skal peke mot vannoverflaten!

(D) Undersiden av sensoren

(E) Ekkolodd svingeren må peke mot bunnen!

Fest sensoren med tau til de to forreste festeringene (A). Bruk karabinkroker. Deretter fester du de to bakerste festeringene (B) ved hjelp av karabinkroker og sterk gummistrikk. Dette plasserer sensoren i en stabil "vugge" hvor den er festet på alle fire sider.

For å sikre deg om at sensoren holder seg på plass anbefaler vi at du lager en liten pose av finmasket netting, fester posen til midten av trålen bak overtelna, og plasserer sensoren inni denne. Sensoren må sikres slik at den ikke vrir seg eller roterer mens trålen er under slep. Sjekk at du har best mulig fri sikt mellom sensoren og bunnen, og mellom sensoren og fartøyet.

Viktig: På trål må du bruke den KORTE sensornøkkelen.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback