Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Stabilisering av strålen

Når strålestabilisering er påslått vil både horisontale og vertikale stråler bli elektronisk justert for å kompensere for fartøyets rull og stamp.

Dette gjør at sonaren vil kunne låses på et gitt mål uavhengig av fartøyets bevegelser i sjøen. Du vil alltid ha et klart og tydelig bilde på skjermen.

For å øke nøyaktigheten på strålestabiliseringen kan du kople til en dedikert bevegelsessensor (Motion reference unit (MRU)).

SIMRAD

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback