Vitenskapelige applikasjoner

Multifrekvens ekkolodd: Ekkogram med makrell

På dette ekkogrammet kan du se en stim med makrell, og frekvensene 18, 38, 70, 120 og 200 kHz er brukt på et Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd.

Ekkogram eksempler:

Simrad EK60: Five frequencies on mackerel

Stimen vises på venstre side av ekkogrammet. Det er tydelig at ekkoene fra stimen blir kraftigere med økende frekvens. Denne responsen er unik for makrell og kan da brukes for å identifisere denne arten og skille den fra andre fiskeslag.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback