Simrad PI Bunnkontakt  Fangstkontrollsensor

SIMRAD

Måling av bunnkontakt

Simrad PI Bunnkontakt sensoren gir deg beskjed hver gang undertelna slår ned i - eller løfter seg opp fra - bunnen.

Bunntrål

Hvis trålen løfter seg opp fra bunnen vil fisk rømme under, og du mister fangst. Denne sensoren registrerer at bunntelna løfter seg, og du kan trimme redskapen øyeblikkelig.

Pelagisk trål

På en pelagisk trål er denne sensoren svært nyttig når trålen beveger seg nedover mot bunnen. Du blir varslet øyeblikkelig hvis bunntelna tar ned i bunnen.

Snurpenot

Når du jobber med snurpenot må du vite når bunntelna på noten når bunnen. Denne sensoren gir deg beskjed straks dette skjer.

Snurrevad

Brukt på en snurrevad vil denne sensoren fortelle deg straks nota har stabil bunnkontakt, og når det er riktig å dra den inn.

Fiskeri forskning

Når du tråler som en del av et vitenskapelig forskningstokt er det viktig å kunne overvåke hvor langt du har trålet med bunnkontakt. Dette er en viktig parameter når bunntrål brukes for å esimeter fisketetthet. Ved å bruke en Simrad PI Bunnkontakt sensor minsker du feilraten.

SIMRAD

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback