Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Tekniske spesifikasjoner

Se linken i bunnen av denne siden for å åpne det dedikerte dokumentet med tekniske spesifikasjoner. Dokumentet er kun tilgjengelig på engelsk.

Merk at vi har en kontinuerlig prosess for å forbedre produktene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre de tekniske spesifikasjonene uten varsel.

(Dette dokumentet finnes bare på engelsk.)


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback