Produktgruppe

Produkter

Relaterte produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Simrad SH40 Fish Finding Sonar

Bunnutstyr

Simrad SH90 er utstyrt med et bunnutstyr som senker svingeren ned i vannet under båten når sonaren er i bruk. Når sonaren slåes av heises svingeren opp i montasjebrønnen, hvor den blir beskyttet.

SIMRAD SH90

SH90 bunnutstyr er laget for å senke svingeren 1 meter ned i vannet under skroget. Svingeren kan også senkes til en vilkårlig posisjon underveis. Den sylindriske svingeren med 480 elementer gir sonaren mulighet til å dekke 360 grader rundt fartøyet, og strålen kan tiltes ned til -60 grader. Sensoren for den elektroniske stabiliseringen sitter inne i Motorkontrollenheten.

Hoveddeler

  1. Heisemotor
  2. Motorkontrollenhet
  3. Heiseenhet
  4. Monteringsflens
  5. Montasjebrønn
  6. Svinger
  7. Svingerkabel til Sender- og Mottakerenheten
  8. Svingerrør

Installasjonstegninger

Relevante tegninger for installasjon av bunnutstyr og produksjon av monteringsbrønn kan lastes ned.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback