Produktgruppe

Produkter

Relaterte produkter

¹ Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

 

Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Simrad SH40 Fish Finding Sonar

Sender- og Mottakerenhet

SH90 Sender- og Mottakerenhet er normalt installert i sonarrommet, og alltid rett i nærheten av bunnutstyret.

Denne enheten kontrollerer og utfører utsendelsen av sendepulser og mottak av ekko for alle de 480 individuelle sende- og mottakskanalene. 16 identiske kretskort er brukt. En dedikert strømforsyning er innført for å forsyne Sender- og Mottakerenheten med nødvendig spenning. En Ethernetkabel er i bruk for å kommunisere med Prosessorenheten på brua, en annen brukes for å kontrollere bunnutstyret. En tredje Ethernetkabel er tilkoplet strømfosyningen for å besørge kontroll av denne.

SIMRAD SH90

Svingerkablene fra bunnutstyret er tilkoplet på siden av Sender- og Mottakerenheten med en spesialplugg.

Sender- og Mottakerenheten er montert på skottet ved hjelp av kraftige støtdempere. Tilkoplinger for spenning og kontroll er ved hjelp av plugger under kabinettet.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback