Simrad SX90 Sonar for fiskeleting

Simrad

Flere operative frekvenser

På ethvert fiskefartøy finnes det en rekke kilder for støy, slik som propeller, generatorer, motorer og maskiner, eller andre hydroakustiske instrumenter.

Når andre fartøyer fisker i nærheten med den samme sonaren som du har kan du også oppleve akustisk interferens fra disse.

Ved å ta i bruk flere operative frekvenser kan du stille inn sonaren for maksimal ytelse ved å unngå interferens og støykilder fra eget eller andres fartøy.

Ved å kunne variere frekvensen får du en annen nytteeffekt også; høye og lave frekvenser gir forskjellig deteksjon av ulike fiskearter under ulike forhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback