Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Videopresentasjon

Denne videoen presenterer de ulike funksjonaliteten i Simrad PX MultiSensor. En enkelt fangstkontrollsensor kan brukes til en rekke trådløse målinger i sann tid, blant annet geometri, roll, pitch, spredning, høyde, dørhøyde, dybde, temperatur og fangst. Alt dette skjer uten kabler, kommunikasjonen mellom sensoren (e) og fartøyet skjer ved hjelp av akustiske signaler. Det brosystemet som brukes til å vise data er Simrad TVI, som henter data fra Simrad PI50 fangstkontrollsystem.


 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback