Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Sensorlokator

Velg hvilke trål- eller notparametre du trenger å overvåke, eller hva slags redskap du ønsker å monitorere.Hvilke parametre ønsker du
å overvåke?

Hva slags fiskeredskap ønsker
du å overvåke?

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback