Vitenskapelige applikasjoner

Multifrekvente ekkolodd: Ekkogram med Krill

Ekkogrammet her viser krill, og frekvensene 18, 38, 70, 120 og 200 kHz er brukt. I motsetning til makrell kommer de kraftigste ekkoene fra krill ved 70 kHz. Ekkoene fra krill og makrell er tydelig forskjellige, og denne egenskapen kan brukes for å identifisere artene og skille dem fra hverandre.

Ekkogram eksempler:

Simrad EK60: Five frequencies on krill

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback