Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Deteksjon av bunnkontakt

"Bunnkontakt" deteksjon er når redskapen din enten løfter seg opp fra havbunnen, eller senkes ned slik at den treffer bunnen. En egen sensor er utviklet for å detektere dette.

PI Bunnkontakt

PI Bunnkontakt sensoren vil varsle deg når redskapen din enten løfter seg opp eller treffer havbunnen. På en bunntrål vil du da øyeblikkelig varsles hvis undertelna løfter seg, mens du på en semipelagisk eller pelagisk trål varsles straks undertelna treffer bunnen. Tilsvarende funksjonalitet er like nyttig på snurpenot og snurrevad.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback