Post-prosessering av vitenskapelige data

Large Scale Survey System (LSSS)

MAREC er et prosjekt iverksatt av Havforskningsinstituttet og Christian Michelsens institutt, begge i Bergen. Formålet med MAREC er å gjøre ny programvare for analyse av marine akustiske data kommersiellt tilgjengelig.

Det første programvareproduktet fra MAREC er Large Scale Survey System (LSSS) (uttales "L-triple-S"). Denne programvaren er laget for analyse av data fra multifrekvens ekkolodd og kan opereres både i sanntid under tokt og som standard analyseverktøy etter tokt.


Simrad

LSSS blir av mange betraktet som det ideelle redskap for beregning av fiskebestander og til overvåking av økosystemer. Rask automatisk stimdeteksjon og stimkategorisering gjør det mulig å tolke data fortløpende mens de samles inn og således vil tokt optimaliseres på en dynamisk måte. Rådata så vel som tolkende data lagres i en fleksibel og konfigurerbar database. På denne måten kan store mengder historiske data gjøres lett tilgjengelig for fiskeriforvaltning og forskningsformål.

For mer informasjon, besøk disse organisasjonene:

Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback