Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Dobbel stråle

Kombinasjonen av horisontale og vertikale stråler gjør at du vil se en fiskestim både ovenfra og fra siden samtidig.

Det er derfor ikke nødvendig å passere over en stim for å undersøke den vertikale spredningen på et ekkolodd.

Simrad

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback