Vitenskapelige referanser

"Oscar Dyson"

"Oscar Dyson" er et amerikansk havforskningsfartøy. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og fangstkontrollsystemer fra Simrad.

"Oscar Dyson" eies og opereres av "National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" i USA. Det ble sjøsatt 17 oktober 2003. "Oscar Dyson" er det første av fire nye forskningsfartøy bygget av NOAA, og en av de teknologisk mest avanserte forskningsfartøyene i verden.

"Oscar Dyson" utfører NOAAs misjon, som er å beskytte, restituere og vedlikeholde bruken av levende marine, kyst- og havressurser ved hjelp av økologisk forvaltning. De viktigste oppgavene for "Oscar Dyson" er å følge utviklingen av Alaska-pollack og andre arter i Beringstredet og Alaskagulfen. Fartøyet observerer også vær, havforhold og andre miljørelaterte parametre, det bedømmer naturlige habitat, og overvåker marine pattedyr og fugleliv.

Oscar Dyson Courtesy of http://www.moc.noaa.gov

Foto fra NOAA (http://www.moc.noaa.gov). Gjengitt med tillatelse.

Simradsystemer ombord på "Oscar Dyson"

"Oscar Dyson" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

  • Simrad ITI trådløst fangstkontrollsystem for trål
  • Simrad FS20 kabelbasert fangstkontrollsystem for trål
  • Simrad ES60 ekkolodd for fiskeleting, operative frekvenser 50 og 200 kHz
  • Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd, operative frekvenser 38, 120 og 200 kHz
  • Simrad ME70 vitenskapelig multistråle ekkolodd

Andre Kongsberg Maritime systemer på "Oscar Dyson"

I tillegg til de vitenskapelige systemene fra Simrad er "Oscar Dyson" også utstyrt med følgende Kongsberg Maritime systemer:

  • SM2000 Multistråle ekkolodd

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback