Simrad PI Notsonde

Simrad PI

Hvorfor du bør bruke denne sensoren

Til tross for navnet er Simrad PI Notsonde like nyttig både på trål og snurpenot.

  • Snurpenot: Når du fisker med snurpenot er det alltid viktig å vite den aktuelle avstanden ned til bunnen. Når du har kontinuerlig oppdatert informasjon om undertelnas dybde og samtidig kjennskap til den gjenværende avstand til bunnen vil du vite nøyaktig når du skal starte snurpingen uten å risikere skade på redskapen.

  • Snurrevad: På en snurrevad vil Simrad PI Notsonde brukes som en høydesensor med innebygget dybdemåling. Normalt vil sensoren plasseres på undertelna. Du kan da måle hvordan redskapen synker, når den når bunnen, og eventuelt hvis den løfter seg fra bunnen slik at fisk rømmer under. Eventuelt kan du plassere sensoren på overtelna for å overvåke høyden.

  • Bunntrål: På en bunntrål må du vite hvor overtelna er, hvor dyp den går, og hvor høyt over bunnen den er. Simrad PI Notsonde gir deg all denne informasjonen med bare en sensor, og med stor nøyaktighet.

  • Pelagisk strål: På en pelagisk trål må du vite hvor både overtelna og bunntelna går. Igjen er Simrad PI Notsonde det naturlige valget. Plassert på bunntelna eller overtelna gir den deg mulighet til å overvåke både dybde og høyde. Hvis du i tillegg tar i bruk en PI Dybde sensor vil du få full kontroll over trålåpningen, og du kan fiske med maksimal effektivitet.

Dataene som du får fra Simrad PI Notsonde er svært nøyaktige og pålitelige. Ekkoloddet i sensoren er like nøyaktig som vanlige ekkolodd, og informasjonen blir ofte oppdatert, slik at du får best mulig kontroll over redskapen.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback