Simrad SH90 Sonar for fiskeleting

Flytt midtpunktet på skjermen

Hvis du ønsker det kan du også flytte fartøysymbolet vekk fra midten av skjermen, og heller forstørre og konsentrere deg om en mer detaljert presentasjon av valgte ekko. I dette eksempelet er også menyen gjemt bort.

Simrad

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback