Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Simrad PI Remote/Dybde

Simrad PI

Dobbel trådløs sensor for måling av dybde og avstand

Formålet med PI Remote/Dybde sensoren er å måle nøyaktig avstand mellom to tråldører og samtidig måle vanndybden.

For å måle avstand må sensoren monteres som en "slave" i par med en PI Avstand sensor. Sensoren utfører da følgende oppgaver:

  • Den kommuniserer med PI Avstand for å måle avstanden mellom tråldørene.
  • Den måler vanndybden, og sender denne informasjonen opp til PI operatørenheten på broa.

PI Remote/Depth

Legg merke til at PI Avstand sensoren kan erstattes av en PI Avstand/Dybde sensor.

PI Remote/Dybde


English |  Español |  Français |  Norsk |  русский | 

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback