Vitenskapelige referanser

"RV Celtic Explorer"

"RV Celtic Explorer" er et havforskningsfartøy fra Irland. Det er utstyrt med vitenskapelige ekkolodd og sonarer fra Simrad.


"RV Celtic Explorer" eier og opereres av Marine Institute, Irlands nasjonale havforskningsorganisasjon. "RV Celtic Explorer" er deres nasjonale plattform for havforskningsaktiviteter, og fartøyets oppgaver inkluderer blant annet gjennomføringen av "National Seabed Survey" samt en rekke aktiviteter relatert til fiskeri forskning.

Celtic Explorer - Courtesy of http://www.marine.ie

Irlands unike og strategiske plassering på kanten av Atlanterhavet gjør at "RV Celtic Explorer" bistår både nasjonale og internasjonale forsknings- og utforskningsprosjekt. Fartøyets hjemmebase er Galway, som er en ideell lokasjon på dørstokken til Atlanterhavet og nær de viktigste arbeidsområdene. "RV Celtic Explorer" tilfredsstiller de nyeste kravene til støy (ICES 209 CRR Report), og er konstruert som en multifunksjonell platform utstyrt med de nyeste elektroniske instrumenter for vitenskapelig havforskning.

Foto fra http://www.marine.ie.

Simradsystemer ombord på "RV Celtic Explorer"

"RV Celtic Explorer" er utstyrt med følgende produkter fra Simrad:

  • Simrad EK60 vitenskapelig ekkolodd med operative frekvenser fra 18 til 400 kHz
  • Simrad SP70 sonarsystem med "scientific output"

Andre Kongsberg Maritime systemer på "RV Celtic Explorer"

I tillegg til de vitenskapelige systemene fra Simrad er "RV Celtic Explorer" også utstyrt med følgende Kongsberg Maritime systemer:

  • Topas PS18 Parametrisk "sub bottom profiler"
  • EM 1002 95 kHz Multistråle hydrografisk ekkolodd
  • EA 600 Enkeltstråle hydrografisk ekkolodd
  • EN 250 Navigasjon ekkolodd
  • Seapath 200 Sensorsystem for posisjon, tid og kurs

Eksterne linker

For ytterligere informasjon, bruk disse eksterne linkene.

Alle linkene åpner nye vindu. Vi kan ikke holdes ansvarlige for innholdet på tredje parts websider, selv om vi linker til disse sidene. Vennligst gi oss en tilbakemelding hvis du finner ødelagte linker eller sider med upassende innhold.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback