Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Deteksjon av skade

Sensoren som er utviklet for å detektere fangst kan også gi deg informasjon om eventuell skade på redskapen.

PI Rift

PI Rift sensoren er egentlig en PI Fangst sensor som har fått andre detektorer. Disse gir økt følsomhet, og sensoren kan for eksempel plasseres under en bunntrål. Hvis trålmaskene brister blir dette detektert og skipperen varslet.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback