Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Høydemålinger

Ved måling av høyde måler sensoren måler høyden over havbunnen, det vil si avstanden fra havbunnen og opp dit hvor sensoren er montert. Denne informasjonen er nødvendig i flere forskjellige fiskerier.

Bunntrål

Monter sensoren bak overtelna, og den gir deg høyden på trålåpningen. Dette gjør at du straks blir varslet hvis åpningen blir mindre. Da kan du ta umiddelbar affære, gjøre de nødvendige endringene, og unngår med det å miste fangst.

Pelagisk trål

Med en høydesensor bak undertelna vil du straks bli varslet hvis trålen beveger seg mot bunnen. Med ytterligere en sensor bak overtelna får du også muligheten til å overvåke størrelsen på trålåpningen.

SIMRAD

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback