Simrad PI Remote/Dybde

Simrad PI

Bruk på bunn- og pelagisk trål

PI Remote/Dybde sensoren er i all hovedsak utviklet for bunn- og pelagisk trål. Den kan brukes både på enkle og doble trålkonfigurasjoner, men må jobbe som "slave" sammen med en PI Avstand eller en PI Avstand/Dybde sensor.


PI Remote/Depth sensor

(A) PI Avstand sensoren monteres på babord tråldør.

(B) PI Remote/Dybde sensoren monteres på styrbord tråldør.

(C) PI Avstand sensoren sender informasjon om avstanden mellom tråldørene opp til PI systenmet ombord.

(D) PI Remote/Dybde sensoren sender informasjon om tråldørens dybde opp til PI systemet ombord.

(E) Ved hjelp av den tverrgående kommunikasjonslinken måles avstanden mellom dørene.

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback